O Sberbank BH

Saznajte više o tome zašto smo najdinamičnija banka na tržištu BiH.

Zaštita privatnosti

Kako nas kontaktirati

Ukoliko  imate pitanja koja se odnose na procesiranje/obradu Vaših ličnih podataka ili Vaših prava kao vlasnika ličnih podataka, možete nas kontaktirati koristeći jedan od načina navedenih ispod.

Vrijeme u kojem možete očekivati naš odgovor je 15 dana.

________________________________________________________________________

Funkcija odgovorna  za organizovanje obrade i zaštite ličnih podataka Sberbank BH  - Vodeći specijalista za zaštitu ličnih podataka.

Email: ZastitaLicnihPodataka@sberbank.ba

Telefon: ++ 387 33 29 47 36