Važna obavijest

Obavještavamo cijenjene klijente da smo u skladu sa zakonskom obavezom izvršili slanje SMS poruke svim klijentima čiji račun nije aktivan posljednjih godinu dana. Molimo Vas da posjetite najbližu poslovnicu Banke najkasnije do 01.11.2020. godine kako bi se uradila reidentifikacija i aktiviranje računa.

Vaša Sberbank BH