O Sberbank BH

Saznajte više o tome zašto smo najdinamičnija banka na tržištu BiH.

Usklađenost poslovanja

Sberbank BH d.d. Sarajevo je u potpunosti posvećena obavezi usklađenosti poslovanja sa važećim standardima, propisima i zakonima.

Kodeks ponašanja

Prijava nepravilnosti

FATCA

Wolfsberg Group Questionnaire (CBDDQ)

US Patriot Act Certification

Kodeks ponašanja

Kodeks ponašanja Sberbank BH d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Kodeks) sadrži osnovne etičke principe i pravila poslovnog ponašanja, koja su zasnovana na misiji i vrijednostima Sberbank BH d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Banka), osiguravajući iskren i fer odnos prema svim zaposlenicima, klijentima, poslovnim partnerima, kao i usklađenost poslovanja sa zakonima, drugim propisima i internim aktima Banke. 
Kodeks je namijenjen svim zaposlenima Banke, bez obzira na to koje poslove obavljaju, uključujući i članove organa Banke. Banka podržava i podstiče svoje zaposlene, ali i poslovne partnere i klijente, da slijede uspostavljene etičke standarde.
Kodeks možete preuzeti ovdje
 

Prijava nepravilnosti

Sberbank BH d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Banka) je u potpunosti posvećena očuvanju svoje reputacije i integriteta, kao i poslovanju u skladu sa zakonskim, podzakonskim i drugim propisima, te dobrim poslovnim običajima i principima etičkog i poslovnog ponašanja.

Informacije o nepravilnom ili nezakonitom ponašanju zaposlenika Banke mogu dati značajan doprinos izbjegavanju ili minimiziranju štetnih posljedica i mogu nam pomoći da zaštitimo reputaciju Banke.

Iz tog razloga, Banka je implementirala javno dostupan sistem za prijavu nepravilnosti. Ovaj sistem je visoko sigurna platforma za komunikaciju, koja pruža svim zaposlenicima, klijentima ili partnerima mogućnost prijavljivanja određenih nepravilnosti/zloupotreba u Banci,  anonimno ili ne anonimno.

Sistemu za prijavu nepravilnosti možete pristupiti ovdje.

FATCA

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act ) predstavlja američki propis kojim se strane finansijske institucije obavezuju da će američkim poreskim vlastima (U.S. IRS) dostavljati podatke o klijentima koji imaju „U.S. status“, odnosno na koje se odnosi FATCA propis.

Sberbank BH d.d. Sarajevo je na U.S. IRS FATCA portalu registrovana kao
“Participating Financial Institution not covered by an IGA”.

Global Intermediary Identification Number (GIIN): 4XVYDT.00001.ME.070

Za sve dodatne informacije koje su u vezi sa primjenom FATCA propisa u poslovanju Sberbank BH d.d. Sarajevo možete se nama obratiti putem e-mail-a: fatca@sberbank.ba

Detaljne informacije o FATCA propisu možete dobiti putem web stranice: www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA

FATCA obrazac možete preuzeti ovdje.

Wolfsberg Group CBDDQ

Wolfsberg Group Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire (CBDDQ)

Wolfsberg Group je udruženje trinaest globalnih banaka koje ima za cilj razviti okvire i smjernice upravljanja rizicima od finansijskog kriminala, posebno u pogledu politike „Upoznajte svog klijenta“, borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Wolfsberg Group Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire pruža glavne informacije o strukturi Banke i postupcima koji se provode kako bi se spriječila upotreba financijskog sistema u svrhu pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Wolfsberg Group Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire (CBDDQ) možete preuzeti ovdje.

US Patriot Act Certification

US Patriot Act  je donesen od strane američkog Ministarstva finansija, prema kojem su američke banke, kao i brokeri-dileri sa vrijednosnim papirima u obavezi obezbijediti određene informacije o stranoj korespondentnoj banci, a sa ciljem jačanja mjera usmjerenih na sprječavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti.

US Patriot Act Certification možete preuzeti ovdje.