Uprava i Nadzorni odbor

Uprava

Jasmin Spahić
Predsjednik Uprave

Jasmina Dobrača
Član Uprave

Enver Lemeš
Član Uprave

Sanja Primorac Brkić
Član Uprave

Nadzorni odbor

Arndt Nikolai Röchling
Predsjednik

Aleksei Mikhailov
Zamjenik predsjednika

Ermin Nuhić
Nezavisni član

Elvir Čizmić
Nezavisni član

Wolfgang Errath
Član

Petar Grujić
Član

Cosette Kuhs
Član

Odbor za reviziju

Béla Czigony
Predsjednik

Jovo Vilendečić
Zamjenik predsjednika

Polina Danilova
Član

Mirza Ožegović
Član

Alida Selimović
Član (shodno čl. 58(3) Zakona o bankama FBiH ) / (ovlašteni revizor)

 

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

 Robni krediti

Robni krediti

Uživajte u kupovini bez kamate i naknade

Više
 Slobodna štednja

Slobodna štednja

Osjetite slobodu štednje

Više
 Oročena štednja

Oročena štednja

Sigurno ulaganje u budućnost

Više
 Dječiji štedni račun

Dječiji štedni račun

Štedi marke kod Sberbanke!

Više