Specijalni uslovi za penzionere u Sberbank BH

 

Da olakša život u trećoj životnoj dobi Sberbank BH svim penzionerima nudi mogućnost uštede do 10,00 KM mjesečno prilikom plaćanja režija, te mogućnost zarade. Uz Extra penzionerski paket pored tekućeg računa i izvoda po tekućem računu penzioneri dobivaju još i Visa debitnu karticu, dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu i osiguranje prekoračenja po tekućem računu.

Extra penzionerski paket je zaista extra jer uz korištenje istog penzioneri plaćaju mjesečne režijske/komunalne troškova BEZ PROVIZIJE u poslovnicama Sberbank BH.

Također, Sberbank BH daruje penzionere, klijente banke, sa 20,00 KM ukoliko preporuče penzionera koji će ugovoriti Extra penzionerski paket.

Ovog ljeta u ponudi je i penzionerski kredit sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate, i bez naknade za obradu. Maksimalan iznos kredita je 20.000 uz maksimalan rok oplate od 120 mjeseci. 

Vrijeme je novac. Pametno ga iskoristite.