Projektno finansiranje

Podijelite rizik ulaganja u Vaše projekte

Prednosti

Uz ovaj tip finansiranja za investitora znači, prije svega:
 

 • Sigurnu investiciju
 • Bržu gradnju jer postoji dovoljno novca za  bržu gradnju
 • Akcenat je stavljen na analizu projekta, a ne na analizu preduzeća
 • Vraćanje kredita iz prihoda projekta
 • Finansiranje projekta obično ne angažuje dodatni kolateral investitora

Opis proizvoda

Projektno finansiranje je dugoročno finansiranje stambenih, poslovnih, stambeno-poslovnih, infrastrukturnih ili industrijskih projekata koje se bazira na projiciranim novčanim tokovima projekta, a ne samo na kreditnoj sposobnosti investitora.

Kada jedan projekat može da se izdvoji u posebnu pravno-ekonomsku cjelinu koja donosi takve prihode da se bez teškoća mogu isplatiti izvršena ulaganja kako investitora, tako i kreditora, tada govorimo o projektnom finansiranju. 

Projektno finansiranje je metoda finansiranja u kome kreditor gleda prvenstveno na prihode koji generiše projekat, kao izvor otplate i kao obezbjeđenje za izloženost.

Projektno finanisranje se najčešće sreće u kapitalno intenzivnim djelatnostima, tamo gdje su sredstva investitora nedovoljna za pokretanje projekta ili investitori nisu spremni da samostalno preuzmu pripadajuće rizike, a projektovani prihodi takvi da se projekat može otplatiti samostalno u definisanom vremenskom periodu.     

 • Iznos kredita: maksimalno do 80% ukupne vrijednosti projekta 
 • Rok otplate: do 120 mjeseci, duži rokovi mogući u zavisnosti od vrste, veličine i složenosti projekta;
 • Period povlačenja kredita: do 6 mjeseci, duži rokovi mogući u zavisnosti od vrste, veličine i složenosti projekta;
 • Način korištenja sredstava: sukcesivno, namjenski u skladu sa napretkom radova na izgradnji projekta;
 • Grace period: do 18 mjeseci;
 • Način otplate: U jednakim mjesečnim, kvartalnim i polugodišnjim anuitetima ili ratama glavnice ili ugovoreni otplatni plan. 

Pregled naknada

Visinu kamatne stope i naknade za sve oblike financiranja određuju nadležna tijela Banke prema utvrđenom tarifniku, a u skladu s bonitetom Klijenta, instrumentima osiguranja, historijom saradnje sa Klijentom.

Za više informacija obratite se svom Voditelju poslovnog odnosa!

Dokumenti za preuzimanje

  Lista potrebne dokumentacije

Za više informacija obratite se svom Voditelju poslovnog odnosa!

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

 Okvirne Linije

Okvirne Linije

Veća fleksibilnost za brzo rješavanja vaših finansijskih potreba

Više
 Transakcijski račun

Transakcijski račun

Omogućavamo Vam obavljanje gotovinskog i bezgotovinskog platnog prometa u KM i drugim valutama.

Više
 Međunarodna plaćanja

Međunarodna plaćanja

Jednostavan i povoljan način obavljanja platnog prometa sa inostranstvom

Više