Ugroženim klijentima odgađamo plaćanja obaveza

Aplicirajte online

Obavještenje klijentima o mjerama za ublažavanje posljedica COVID-19

Online zahtjev za moratorij možete podnijeti klikom ovdje.

Dragi klijenti,

Sberbank BH je pripremila paket mjera podrške svojim klijentima čija kreditna sposobnost je ugrožena ili smanjena usljed negativnih efekata širenja bolesti COVID-19. Vrijeme pred nama nosi neizvjesnost. Želimo ga podijeliti sa vama.

Sveobuhvatni paket mjera se odnosi kako na fizička tako i na pravna lica.

Kod fizičkih lica moratorij će se odobravati ukoliko se ocijeni da su nastupile značajne promjene u kreditnoj sposobnosti uzrokovane slijedećim situacijama:

 • Otkazan ugovor o radu
 • Neplaćeno odsustvo
 • Smanjeni redovni mjesečni prihodi pojedinca ili domaćinstva
 • Bez redovnih mjesečnih prihoda

Zahtjev za odobrenje privremenih mjera za ublažavanje servisiranja obaveza prema banci za fizička lica je dostupan putem:

 • web stranica banke
 • Viber chata,
 • Kontakt centra pozivom na besplatni broj 0800 200 70

Banka može pokrenuti moratorij samoinicijativno u okviru redovnog procesa praćenja potraživanja u kašnjenju ukoliko se radi o klijentu koji je pogođen negativnim efektima vanrednih okolnosti. Mjerama neće biti obuhvaćeni klijenti koji su imali finansijske probleme i prije izbijanja pandemije.

Kada su u pitanju zahtjevi pravnih lica, Banka će sa posebnom pažnjom pristupiti svakom pojedinačnom slučaju, a mjere podrške će se odnositi na:

 • Moratorij
 • Uvođenje grace perioda
 • Produženja roka otplate
 • Dodatna sredstva za finansiranje tekuće likvidnosti

Za podnošnje zahtjeva klijenti se mogu obratiti nadležnom bankaru zaduženom za vođenje poslovnog odnosa sa klijentom. Prethodno navedene mjere odnose se na sve poslovne subjekte koji su na bilo koji način pogođeni pandemijom COVID-19 odnosno ukoliko je:

 • smanjena ili ugrošena kreditna sposobnost
 • smanjen ili ugrožen redovni izvor otplate
 • onemogućeno redovno poslovanje

Online zahtjev za moratorij možete podnijeti klikom ovdje.

Često postavljena pitanja

Šta je moratorij?

Odgoda plaćanja nedospjelih anuiteta na način da Banka prolongira naplatu glavnice i kamate unutar određenog perioda.

Koja je razlika između moratorija i grace perioda?

Moratorij je odgoda otplate kompletne kreditne obaveze, a to znači glavnice i kamate. Grace  period podrazumijeva odgodu otplate samo glavnice, dok se otplata kamate nastavlja.

Šta se događa tokom moratorija?

Otplata kredita se stavlja u mirovanje. Rok dospjeća kredita se produžuje za rok odobrenog mirovanja. Redovna kamata će se obračunavati tokom trajnja mirovanja i ista će biti linearno raspoređena na preostale postojeće anuitete po isteku perioda moratorija.

Da li će Banka naplatiti posebne naknade tokom moratorija?

Banka neće naplaćivati dodatne naknade niti za uvođenje moratorija niti tokom trajnja moratorija.

Da li će Banka povećati kamatne stope za kredite u moratoriju?

Banka neće povećati kamatne stope za kredite u moratoriju. Dodatno, tokom trajnja moratorija Banka neće obračunavati niti naplaćivati zatezne kamate.

Ko ima pravo na moratorij?

Prema odlukama Agencija pravo na posebne mjere mogu ostvariti klijenti koji su direktno ili indirektno pogođeni vanrednim okolnostima izazvanim virusnim oboljenjem „COVID-19“. To znači da je njihova kreditna sposobnost pogoršana, odnosno izvori za otplatu smanjeni čime je onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema Banci.

Kod fizičkih lica, Banka će odobravati moratorij klijentima ukoliko su nastupile sljedeće okolnosti:

 • Otkazan ugovor o radu
 • Neplaćeno odsustvo
 • Smanjeni redovni mjesečni prihodi pojedinca ili domaćinstva
 • Gubitak redovnih mjesečnih prihoda

Koliko traje moratorij?

Počev od 25.03.2021. godine klijenti imaju pravo aplicirati za moratorij u maksimalnom trajanju najduže do 30.6.2021. godine. Pravo da apliciraju imaju svi klijent Banke bez obzira da li im je ranije odobrena neka od privremenih mjera predviđenih za ublažavanje negativnih posljedica pandemije COVID-19. 

Kako podnijeti zahtjev za moratorij?

Zahtjev je moguće podnijeti putem:

 • web stranica banke,
 • viber chata ili
 • putem Kontakt centra pozivom na besplatni broj 0800 200 70 (za građane u BiH) odnosno putem broj 033 294 700 (za građane koji su trenutno van BiH)

Banka može pokrenuti moratorij i druge posebne mjere samoinicijativno u okviru redovnog procesa praćenja potraživanja u kašnjenju ukoliko se radi se o klijentu koji je pogođen negativnim efektima vanrednih okolnosti.

Da li ima li rok u kojem trebam podnijeti zahtjev?

Trenutno rok do kada možete podnijeti zahtjev nije ograničen, ali je ograničeno vrijeme do kada može trajati moratorij. Ipak, preporučujemo da što prije podnesete zahtjev ukoliko je nastupio neki od slučajeva koji podliježe odobrenju moratorija.

Kakav je proces nakon što je zahtjev podnesen?

Nakon što u zahtjevu navedete razlog zbog kojeg je kreditna sposobnost pogoršana isti ulazi u proces razmatranja.

Nakon toga, Banka će vam putem nekog od zvaničnih kanala komunikacije dostaviti ponudu.

Koje vrste kreditnih obaveza podliježu moratoriju?

Krediti, kreditne kartice i prekoračenja po tekućim računima.

Koji dokumenti su još potrebni?

Uz zahtjev možete priložiti bilo koji dokument koji dokazuje da je došlo do smanjenja ili ugroženosti mjesečnih primanja poput: rješenje o izolaciji, otkaz ugovora o radu, potvrda poslodavca da je došlo do smanjena primanja i slično.

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

 Bank@Work

Bank@Work

Banka na Vašem radnom mjestu

Više
 Basic plus

Basic plus

Efikasno zadovoljava potrebe u svakodnevnom poslovanju

Više

Avansna garancija

Ukoliko prodavac ne izvrši ugovorenu isporuku, Banka se obavezuje da će kupcu isplatiti iznos avansa

Više