Otvaranje računa uz jedan dolazak u poslovnicu

Sberbank BH lansirala je novu digitalnu platformu koja korisnicima omogućava da na jednostavniji način postanu klijenti Banke i da sa njom ostanu u dugoročnom kontaktu.

„Proces apliciranja za otvaranje tekućeg računa smo prilagodili vremenu u kojem živimo, te uređajima i aplikacijama koje se koriste. Tako klijenti putem digitalnih kanala, uz nekoliko jednostavnih klikova, unosom osnovnih podataka mogu započeti proceduru otvaranje tekućeg računa. Konačna potvrda, identifikacija klijenata i otvaranje računa se vrši u Poslovnici Banke i to u jednom dolasku“, kaže Jasmin Mameledžija, direktor Sektora za partnerstva i kanale prodaje Sberbank BH.

U eri digitalne transformacije banke kontinuirano unaprijeđuju svoje kanale komunikacije i distribucije usluga, kako bi klijentima omogućile tehnološki inovativne usluge, a zbog dinamičnog načina života klijenti ne žele čekati u redovima. Navedeni način iniciranja uspostave poslovnog odnosa zadovoljava sve sigurnosne i zakonske kriterije.

Platforma je bazirana na Chat Bot tehnologiji i predstavlja direktan kanal komunikacije sa klijentima kroz intuitivan i interaktivan pristup na Viber kanalu i facebook messengeru, a uskoro i putem web stranice Banke. Platformi se može pristupiti sa računara i mobilnih telefona za iOS i Android operativne sisteme. Bosna i Hercegovina je među regionalnim liderima u našoj regiji u smislu korištenja Viber aplikacija u odnosu na ukupan broja korisnika smart telefona, dok udio korisnika društvenih mreža je u stalnom porastu.

Kada su u pitanju postojeći klijenti Banke, komunikacija se podiže na jedan napredniji, „extra“ nivo. Klijenti će imaju mogućnost pratiti obavijesti Banke poput informacija o isplatama penzija i invalidnina, pronaći najbliži bankomat ili poslovnicu pomoću usluge geolociranja, dobiti informacije za ključne proizvode za koje se zanimaju, aplicirati za željeni proizvod, saznati informacije o kursu stranih valuta, kontaktirati sa Bankom 0-24, te dobiti informacije o raznim pogodnostima kako kod Banke tako i kod njenih partnera.