Nabavke

Sberbank BH u skladu sa svojom politikom razvoja, ekspanzije, transparentnog poslovanja i unapređenja odnosa sa postojećim i budućim saradnicima i dobavljačima, na ovoj stranici objavljuje sve nabavke vezane za poslovanje banke, putem javnog poziva.
 

Elektronska platforma za tenderske postupke

Aktuelni tenderi

Izbor dobavljača za nabavku modula

 

Cilj ovog natjecanja je izbor dobavljača za nabavku modula. Navedni modul se odnosi na evidenciju imovine s pravom korištenja u skladu sa zahtjevima MSFI 16.

 

Ukoliko smo probudili vaš interes za sudjelovanje na tenderu ljubazno vas molimo da dostavite vašu prijavu na mail adresu nabavke@sberbank.ba nakon čega ćemo vam dostaviti tendersku dokumentaciju.

 

Osnovne informacije

Objavljivanje poziva za natjecanje      21.07.2021. 

Rok za dostavljanje ponuda                 04.08.2021. do 14h. 

Izbor dobavljača za nabavku računara

Izbor dobavljača za nabavku računara

 

Cilj ovog natjecanja je izbor dobavljača za nabavku računara, prema specifikacijama koje se nalaze u nastavku ovog Poziva za dostavljanje ponuda.

 

Ukoliko smo probudili vaš interes za sudjelovanje na tenderu ljubazno vas molimo da dostavite vašu prijavu na mail adresu nabavke@sberbank.ba nakon čega ćemo vam dostaviti tendersku dokumentaciju.

 

Osnovne informacije

Objavljivanje poziva za natjecanje      22.07.2021. 

Rok za dostavljanje ponuda                 30.07.2021. do 15h.

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

 Mjenjačnica

Mjenjačnica

Mreža mjenjačnica u BiH

Više

Sberbank srijeda

Ostvarite popuste plaćajući karticama

Više