Nabavke

Sberbank BH u skladu sa svojom politikom razvoja, ekspanzije, transparentnog poslovanja i unapređenja odnosa sa postojećim i budućim saradnicima i dobavljačima, na ovoj stranici objavljuje sve nabavke vezane za poslovanje banke, putem javnog poziva.
 

Elektronska platforma za tenderske postupke

Aktuelni tenderi

Izbor izvođača za nabavku i isporuku servera novije generacije za CBS

Procesiranje tendera, uključujući dostavu tenderske dokumentacije, ponuda, te svih drugih dokumenata, pitanja, pojašnjenja itd. vršiće se isključivo preko Elektronske Trgovinske Platforme „Epaxios“ (ETP).

Ukoliko to niste učinili ranije, molim Vas da registrujete svoju firmu kao ponuđača (supplier) na adresi:

https://sberbank.epaxios.com/

Na navedenoj web strani možete preuzeti uputstva za registraciju i korištenje ETP platforme (Suppliers manual)

Na dnu strane naći ćete e-mail adresu (procurement@sberbank.at) za pomoć u radu sa ETP platformom.

Ukoliko ste zainteresovaniNakon uspješne registracije, možete se logirati na ETP platformu i u "Registru " potražiti tender "CBS Servers " pod brojem 200

Rok za dostavljanje ponuda je 08.08.2019. do 17h


Izbor izvođača radova na adaptaciji dijela poslovnice Stari Grad 

Sberbank BH d.d. Sarajevo planira adaptaciju dijela poslovnog prostora poslovnice Stari Grad  na adresi Strossmayerova 3 , 71 000 Sarajevo.

Dodatne informacije:

  • Objavljivanje poziva za natjecanje - 13.03.2019.
  • Rok za dostavljanje pitanja/zahtjeva za pojašnjenjem - 18.03.2019 do 12h
  • Rok za dostavljanje ponuda - 18.03.2019 do 12h
  • Ponude moraju važiti do (uključujući i navedeni datum) - do završetka radova

Molimo vas da se pridržavate rokova i svih odredbi i pravila natjecanja koji su navedeni u "Pozivu za dostavu ponuda  (RFP)".

Ponudu je potrebno dostaviti na mail adresu nabavke@sberbank.ba

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene ponude mogu biti diskvalifikovane.

Molimo vas da po prijemu ovog e-mail-a, potvrdite svoje učešće na navedenom tenderu.

***Napomena: Ukoliko vam je, za sačinjavanje ponude, potreban uvid u prostor ljubazno vas molimo da prethodno izvršite najavu kako bismo vam omogućili nesmetan pristup prostorijama.

Kontakt osoba za navedeno je: Šejla Salahović mob. 061/712-655

Dokumentacija za preuzimanje:

 RFP_poziv adaptacija Stari Grad

 Opšti uslovi učešća na tenderu

 LOT 1 - Predmjer radova - građevinsko zanatski 

 LOT 2 - Predmjer radova Elektro instalacije

 Nacrt_izgled prostora po okončanju radova

 Nacrt_plan demontaže postojećih pregrada

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

 Lombardni i depozitni kredit

Lombardni i depozitni kredit

Dvostruka korist za vas

Više
 Zamjenski kredit

Zamjenski kredit

Jesen stiže, kamate su niže

Više
 Platni promet

Platni promet

Unutrašnji i vanjski platni promet

Više