Nabavke

Sberbank BH u skladu sa svojom politikom razvoja, ekspanzije, transparentnog poslovanja i unapređenja odnosa sa postojećim i budućim saradnicima i dobavljačima, na ovoj stranici objavljuje sve nabavke vezane za poslovanje banke, putem javnog poziva.
 

Elektronska platforma za tenderske postupke

Aktuelni tenderi

“Izbor dobavljača za adaptaciju dijela Centrale SBBH“ 

Objavljivanje poziva za natjecanje: 24.10.2018.

Rok za dostavljanje ponuda: 31.10.2018. do 15h

Dokumentacija:

Poziv za dostavu ponuda (RFP)

Opšti uslovi za učešće na tenderu

Prilog 2.

Prilog 3.

Prilog 4.

 

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

 Western Union

Western Union

Transfer novca za samo nekoliko minuta na neku od lokacija u preko 200 zemalja

Više
 Sarajevo Tower

Sarajevo Tower

Kupovina stambenih jedinica i poslovnih prostora

Više