Nabavke

Sberbank BH u skladu sa svojom politikom razvoja, ekspanzije, transparentnog poslovanja i unapređenja odnosa sa postojećim i budućim saradnicima i dobavljačima, na ovoj stranici objavljuje sve nabavke vezane za poslovanje banke, putem javnog poziva.
 

Elektronska platforma za tenderske postupke

Aktuelni tenderi

Izbor agencije za uslugu fizičke zaštite i video nadzora i mobilne intervencije
na mreži bankomata Banke

Sberbank BH d.d. Sarajevo otvara tendera za Izbor agencije za uslugu fizičke zaštite i video nadzora i mobilne intervencije na mreži bankomata Banke ”.

Procesiranje tendera, uključujući dostavu tenderske dokumentacije, ponuda, te svih drugih dokumenata, pitanja, pojašnjenja itd. vršit će se preko Elektronske Trgovinske Platforme „Epaxios“ (ETP).

Ukoliko to niste učinili ranije, molim Vas da registrujete svoju firmu kao ponuđača (supplier) na adresi: https://sberbank.epaxios.com/

Ukoliko smo probudili vaš interes za sudjelovanje na tenderu, nakon registracije na ETP platformu  u

"Registru " možete pronaći tender „Security agency ” pod rednim brojem 309.

Objavljivanje poziva za natjecanje          28.02.2020.

Rok za dostavljanje ponuda                      10.03.2020. do 15h

HW - Thin Client - Sberbank BH d.d. Sarajevo otvara tendera za nabavku „Thin Client terminala”.

Procesiranje tendera, uključujući dostavu tenderske dokumentacije, ponuda, te svih drugih dokumenata, pitanja, pojašnjenja itd. vršit će se preko Elektronske Trgovinske Platforme „Epaxios“ (ETP).

Ukoliko to niste učinili ranije, molim Vas da registrujete svoju firmu kao ponuđača (supplier) na adresi: https://sberbank.epaxios.com/

Ukoliko smo probudili vaš interes za sudjelovanje na tenderu, nakon registracije na ETP platformu  u

"Registru " možete pronaći tender HW - Thin Client " pod rednim brojem 321.

Objavljivanje poziva za natjecanje    27.03.2020.

Rok za dostavljanje ponuda               10.04.2020. do 12h

 

Šasija sa 8 Blade servera - Sberbank BH d.d. Sarajevo otvara tendera za uslugu-  “ Nabavku HW- Serverska šasija sa Blade serverima ”.

Procesiranje tendera, uključujući dostavu tenderske dokumentacije, ponuda, te svih drugih dokumenata, pitanja, pojašnjenja itd. vršit će se preko Elektronske Trgovinske Platforme „Epaxios“ (ETP).

Ukoliko to niste učinili ranije, molim Vas da registrujete svoju firmu kao ponuđača (supplier) na adresi: https://sberbank.epaxios.com/

Ukoliko smo probudili vaš interes za sudjelovanje na tenderu, nakon registracije na ETP platformu  u

"Registru " možete pronaći tender „Nabavku HW- Serverska šasija sa Blade serverima ” pod rednim brojem 354.

Objavljivanje poziva za natjecanje          06.04.2020.

Rok za dostavljanje ponuda                      16.04.2020. do 14h

 

Kancelarijski materijal i štampa - Sberbank BH d.d. Sarajevo otvara tendera za uslugu -  „Izbor dobavljača za isporuku printanog i kancelarijskog materijala“.

Procesiranje tendera, uključujući dostavu tenderske dokumentacije, ponuda, te svih drugih dokumenata, pitanja i pojašnjenja, vršit će se isključivo preko Elektronske Trgovinske Platforme „Epaxios“ ETP (https://sberbank.epaxios.com/).

Ukoliko to niste učinili ranije, molim Vas da registrujete svoju firmu kao ponuđača (supplier) na adresi: https://sberbank.epaxios.com/

Ukoliko smo probudili vaš interes za sudjelovanje na tenderu, nakon registracije na ETP platformu  u

"Registru " možete pronaći tender „Procurement of office supplies and printing services ” pod rednim brojem 339.

Objavljivanje poziva za natjecanje      12.05.2020.

Rok za dostavljanje ponuda                  29.05.2020. do 14h

 

Eksternalizacija interne revizije - Sberbank BH d.d. Sarajevo otvara tendera za uslugu- Eksternalizacija interne revizije informacionog sistema za 2020. godinu.

Ukoliko smo probudili vaš interes za sudjelovanje na tenderu ljubazno vas molimo da dostavite vašu prijavu na mail adresu nabavke@sberbank.ba nakon čega ćemo vam dostaviti tendersku dokumentaciju.

Osnovne informacije

Objavljivanje poziva za natjecanje      15.05.2020.

Rok za dostavljanje ponuda                  22.05.2020. do 14h

 

Nabavka IBM servera + FC Switch/ Ethernet switch - Sberbank BH d.d. Sarajevo otvara tendera -  Nabavka IBM servera + FC Switch/ Ethernet switch

Procesiranje tendera, uključujući dostavu tenderske dokumentacije, ponuda, te svih drugih dokumenata, pitanja i pojašnjenja, vršit će se isključivo preko Elektronske Trgovinske Platforme „Epaxios“ ETP (https://sberbank.epaxios.com/).

Ukoliko to niste učinili ranije, molim Vas da registrujete svoju firmu kao ponuđača (supplier) na adresi: https://sberbank.epaxios.com/

Ukoliko smo probudili vaš interes za sudjelovanje na tenderu, nakon registracije na ETP platformu  u

"Registru " možete pronaći tender „Nabavka IBM servera + FC Switch/ Ethernet switch” pod rednim brojem 346.

Objavljivanje poziva za natjecanje      26.05.2020.

Rok za dostavljanje ponuda                 05.06.2020. do 14h

 

Izbor dobavljača za usluge presvlačenja namještaja - Sberbank BH d.d. Sarajevo otvara tendera -  Izbor dobavljača za usluge presvlačenja namještaja

Ukoliko smo probudili vaš interes za sudjelovanje na tenderu ljubazno vas molimo da dostavite vašu prijavu na mail adresu nabavke@sberbank.ba nakon čega ćemo vam dostaviti tendersku dokumentaciju.

Objavljivanje poziva za natjecanje      27.05.2020.

Rok za dostavljanje ponuda                 01.06.2020. do 16h

 

Proširenje diskovnog prostora postojećeg storage sistema. -  Sberbank BH d.d. Sarajevo otvara tendera za uslugu -  Proširenje diskovnog prostora postojećeg storage sistema.

Procesiranje tendera, uključujući dostavu tenderske dokumentacije, ponuda, te svih drugih dokumenata, pitanja i pojašnjenja, vršit će se isključivo preko Elektronske Trgovinske Platforme „Epaxios“ ETP (https://sberbank.epaxios.com/).

Ukoliko to niste učinili ranije, molim Vas da registrujete svoju firmu kao ponuđača (supplier) na adresi:https://sberbank.epaxios.com/

Ukoliko smo probudili vaš interes za sudjelovanje na tenderu, nakon registracije na ETP platformu  u

"Registru " možete pronaći tender „Proširenje diskovnog prostora postojećeg storage sistema ” pod rednim brojem 357.

Objavljivanje poziva za natjecanje      22.06.2020.

Rok za dostavljanje ponuda                  01.07.2020. do 15h

 

Izbor dobavljača za usluge Eksterne revizija IT-a - Sberbank BH d.d. Sarajevo otvara tender za Izbor dobavljača za usluge Eksterne revizija IT-a

Ukoliko smo probudili vaš interes za sudjelovanje na tenderu ljubazno vas molimo da dostavite vašu prijavu na mail adresu nabavke@sberbank.ba nakon čega ćemo vam dostaviti tendersku dokumentaciju.

Objavljivanje poziva za natjecanje      03.07.2020.

Rok za dostavljanje ponuda                 10.07.2020. do 14h

Cisco SmartNet - Sberbank BH d.d. Sarajevo otvara tendera za uslugu-  “ Cisco SmartNet”.

Procesiranje tendera, uključujući dostavu tenderske dokumentacije, ponuda, te svih drugih dokumenata, pitanja, pojašnjenja itd. vršit će se preko Elektronske Trgovinske Platforme „Epaxios“ (ETP).

Ukoliko to niste učinili ranije, molim Vas da registrujete svoju firmu kao ponuđača (supplier) na adresi: https://sberbank.epaxios.com/

Ukoliko smo probudili vaš interes za sudjelovanje na tenderu, nakon registracije na ETP platformu  u "Registru " možete pronaći tender „Cisco SmartNet " pod rednim brojem 363.

Objavljivanje poziva za natjecanje      01.07.2020.

Rok za dostavljanje ponuda                 08.07.2020. do 14h

Vmware - Sberbank BH d.d. Sarajevo otvara tendera za uslugu-  “ VMware”.

Procesiranje tendera, uključujući dostavu tenderske dokumentacije, ponuda, te svih drugih dokumenata, pitanja, pojašnjenja itd. vršit će se preko Elektronske Trgovinske Platforme „Epaxios“ (ETP).

Ukoliko to niste učinili ranije, molim Vas da registrujete svoju firmu kao ponuđača (supplier) na adresi: https://sberbank.epaxios.com/

Ukoliko smo probudili vaš interes za sudjelovanje na tenderu, nakon registracije na ETP platformu  u "Registru " možete pronaći tender „VMware" pod rednim brojem 364.

Objavljivanje poziva za natjecanje      03.07.2020.

Rok za dostavljanje ponuda                 10.07.2020. do 14h

 

Rackmount i Standalone/Tower server - Sberbank BH d.d. Sarajevo otvara tendera te vrši izbor dobavljača za nabavku i isporuku Rackmount i Standalone/Tower servera.

Ukoliko smo probudili vaš interes za sudjelovanje na tenderu ljubazno vas molimo da dostavite vašu prijavu na mail adresu nabavke@sberbank.ba nakon čega ćemo vam dostaviti tendersku dokumentaciju.

Osnovne informacije

Objavljivanje poziva za natjecanje      10.07.2020.

Rok za dostavljanje ponuda                 17.07.2020. do 14h

Izbor dobavljača za usluge održavanja treninga - Sberbank BH d.d. Sarajevo otvara tendera za „Izbor dobavljača za usluge održavanja treninga”

Ukoliko smo probudili vaš interes za sudjelovanje na tenderu ljubazno vas molimo da dostavite vašu prijavu na mail adresu nabavke@sberbank.ba nakon čega ćemo vam dostaviti tendersku dokumentaciju.

Osnovne informacije

Objavljivanje poziva za natjecanje      23.07.2020.

Rok za dostavljanje ponuda                 03.08.2020. do 12h

Izbor agencije za usluge idejnog rješenja za uređenje poslovnice - Sberbank BH d.d. Sarajevo otvara tendera za nabavku „Izbor agencije za usluge idejnog rješenja za uređenje poslovnice”.

Ukoliko smo probudili vaš interes za sudjelovanje na tenderu ljubazno vas molimo da dostavite vašu prijavu na mail adresu nabavke@sberbank.ba nakon čega ćemo vam dostaviti tendersku dokumentaciju.

Osnovne informacije

Objavljivanje poziva za natjecanje      23.07.2020.

Rok za dostavljanje ponuda                 28.07.2020. do 15h

 

Personalizacija kartica i izrada plastika Sberbank BH d.d. Sarajevo otvara tendera za usluge „Personalizacije kartica i izrade plastika”.

Procesiranje tendera, uključujući dostavu tenderske dokumentacije, ponuda, te svih drugih dokumenata, pitanja, pojašnjenja itd. vršit će se preko Elektronske Trgovinske Platforme „Epaxios“ (ETP).

Ukoliko to niste učinili ranije, molim Vas da registrujete svoju firmu kao ponuđača (supplier) na adresi: https://sberbank.epaxios.com/

Ukoliko smo probudili vaš interes za sudjelovanje na tenderu, nakon registracije na ETP platformu  u "Registru " možete pronaći tender „Card personalization and production of plastic for cards” pod rednim brojem 373.

 

Objavljivanje poziva za natjecanje           24.07.2020. 

Rok za dostavljanje ponuda                      05.08.2020. do 15h

Sberbank otvara tender za “ Nabavku i isporuku laptopa”

Procesiranje tendera, uključujući dostavu tenderske dokumentacije, ponuda, te svih drugih dokumenata, pitanja, pojašnjenja itd. vršit će se isključivo preko Elektronske Trgovinske Platforme „Epaxios“ (ETP).

Ukoliko to niste učinili ranije, molim Vas da registrujete svoju firmu kao ponuđača (supplier) na adresi:

https://sberbank.epaxios.com/

Ukoliko smo probudili vaš interes za sudjelovanje na tenderu, nakon registracije na ETP platformu  u u "Registru " potražiti tender " Procurement of laptops" pod rednim brojem 388.

Objavljivanje poziva za natjecanje           25.08.2020.

Rok za dostavljanje ponuda                      01.09.2020. do 14h

Korištenje ETP platforme je besplatno.

HW - Thin Client

Sberbank BH d.d. Sarajevo otvara TREĆI KRUG tendera za nabavku „Thin Client terminala”.

Procesiranje tendera, uključujući dostavu tenderske dokumentacije, ponuda, te svih drugih dokumenata, pitanja, pojašnjenja itd. vršit će se preko Elektronske Trgovinske Platforme „Epaxios“ (ETP).

Ukoliko to niste učinili ranije, molim Vas da registrujete svoju firmu kao ponuđača (supplier) na adresi: https://sberbank.epaxios.com/

Ukoliko smo probudili vaš interes za sudjelovanje na tenderu, nakon registracije na ETP platformu  u "Registru " možete pronaći tender HW - Thin Client " pod rednim brojem 411.

Objavljivanje poziva za natjecanje           01.10.2020.

Rok za dostavljanje ponuda                      08.10.2020. do 14h

Izbor dobavljača za isporuku i ugradnju rasvjete

Sberbank BH d.d. Sarajevo otvara tendera za „Izbor dobavljača za isporuku i ugradnju rasvjete”.

Ukoliko smo probudili vaš interes za sudjelovanje na tenderu ljubazno vas molimo da dostavite vašu prijavu na mail adresu nabavke@sberbank.ba nakon čega ćemo vam dostaviti tendersku dokumentaciju.

Osnovne informacije

Objavljivanje poziva za natjecanje      28.09.2020.

Rok za dostavljanje ponuda                 07.10.2020. do 15h

 

Sberbank otvara tender za “ Full Fleet Leasing”

Procesiranje tendera, uključujući dostavu tenderske dokumentacije, ponuda, te svih drugih dokumenata, pitanja, pojašnjenja itd. vršit će se isključivo preko Elektronske Trgovinske Platforme „Epaxios“ (ETP).

Ukoliko to niste učinili ranije, molim Vas da registrujete svoju firmu kao ponuđača (supplier) na adresi: https://sberbank.epaxios.com/

Ukoliko smo probudili vaš interes za sudjelovanje na tenderu, nakon registracije na ETP platformu  u u "Registru " potražiti tender " Full Fleet Leasing " pod rednim brojem 422.

Objavljivanje poziva za natjecanje           13.10.2020.

Rok za dostavljanje ponuda                      30.10.2020. do 14h

Korištenje ETP platforme je besplatno.

Izbor dobavljača za isporuku i ugradnju rasvjete (II krug)

Sberbank BH d.d. Sarajevo otvara II krug tendera za „Izbor dobavljača za isporuku i ugradnju rasvjete ”.

Ukoliko smo probudili vaš interes za sudjelovanje na tenderu ljubazno vas molimo da dostavite vašu prijavu na mail adresu nabavke@sberbank.ba nakon čega ćemo vam dostaviti tendersku dokumentaciju.

Osnovne informacije

Objavljivanje poziva za natjecanje      29.10.2020.

Rok za dostavljanje ponuda                 30.10.2020. do 16h

Sberbank BH d.d. Sarajevo otvara tendera za usluge „Fraud monitoring internet i mobilnih transakcija”

Procesiranje tendera, uključujući dostavu tenderske dokumentacije, ponuda, te svih drugih dokumenata, pitanja, pojašnjenja itd. vršit će se preko Elektronske Trgovinske Platforme „Epaxios“ (ETP).

Ukoliko to niste učinili ranije, molim Vas da registrujete svoju firmu kao ponuđača (supplier) na adresi: https://sberbank.epaxios.com/

Ukoliko smo probudili vaš interes za sudjelovanje na tenderu, nakon registracije na ETP platformu  u

"Registru " možete pronaći tender „Fraud monitoring of Internet and mobile transactions” pod rednim brojem 437.

Objavljivanje poziva za natjecanje            18.11.2020. 

Rok za dostavljanje ponuda                      24.11.2020. do 14h

Tender 

U cilju optimizacije svakodnevnog rada Banka vrši izbor dobavljača za razvoj aplikacije u okviru Kontakt centra Banke.

Osnovne informacije tendera

Objavljivanje poziva za natjecanje           11.11.2020.

Rok za dostavljanje ponuda                      23.11.2020. do 12h

Ukoliko smo probudili vaš interes za sudjelovanje na tenderu ljubazno molimo da svoju prijavu dostavite na e-mail adresu nabavke@sberbank.ba

Izbor dobavljača za nabavku servera

Sberbank BH d.d. Sarajevo otvara tender: „Izbor dobavljača za nabavku servera ”.

Ukoliko smo probudili vaš interes za sudjelovanje na tenderu ljubazno vas molimo da dostavite vašu prijavu na mail adresu nabavke@sberbank.ba nakon čega ćemo vam dostaviti tendersku dokumentaciju.

Osnovne informacije

Objavljivanje poziva za natjecanje      20.11.2020.

Rok za dostavljanje ponuda                 02.12.2020. do 15h.

Sberbank otvara tender za opremanje kancelarijskog prostora pod nazivom “ Smart Office”

Procesiranje tendera, uključujući dostavu tenderske dokumentacije, ponuda, te svih drugih dokumenata, pitanja, pojašnjenja itd. vršit će se isključivo preko Elektronske Trgovinske Platforme „Epaxios“ (ETP).

Ukoliko to niste učinili ranije, molim Vas da registrujete svoju firmu kao ponuđača (supplier) na adresi: https://sberbank.epaxios.com/

Ukoliko smo probudili vaš interes za sudjelovanje na tenderu, nakon registracije na ETP platformi  u  "Registru " potražite tender „Smart Office" pod rednim brojem 463.

Objavljivanje poziva za natjecanje           18.12.2020.

Rok za dostavljanje ponuda                      06.01.2021.  do 14h

Korištenje ETP platforme je besplatno.

Sberbank BH d.d. Sarajevo otvara tender za vršenje usluge građevinsko zanatskih radova u cilju adaptacije dijela poslovnica Stari Grad i Novo Sarajevo.

Ukoliko smo probudili vaš interes za sudjelovanje na tenderu, ljubazno vas molimo da nas kontaktirate putem mail adrese nabavke@sberbank.ba

Objavljivanje poziva za natjecanje           19.01.2021.

Rok za dostavljanje ponuda                       26.01.2021. do 12h

Sberbank BH d.d. Sarajevo objavljuje tender u svrhu izbora dobavljača za vršenje usluge stručnog usavršavanja članova Nadzornog Odbora, Uprave Banke i Kontrolnih funkcija SBBH za 2021.godinu. 

Ukoliko smo probudili vaš interes za sudjelovanje na tenderu, ljubazno vas molimo da nas kontaktirate putem mail adrese nabavke@sberbank.ba

Objavljivanje poziva za natjecanje           19.01.2021.

Rok za dostavljanje ponuda                      27.01.2021. do 14h

Sberbank BH d.d. Sarajevo objavljuje tender za izbor kreativne agencije za 2021. godinu

Ukoliko smo probudili vaš interes za sudjelovanje na tenderu, ljubazno vas molimo da nas kontaktirate putem mail adrese nabavke@sberbank.ba

Objavljivanje poziva za natjecanje           19.01.2021.

Rok za dostavljanje ponuda                      27.01.2021. do 14h

Sberbank BH d.d. Sarajevo pokreće tender za izbor dobavljača za isporuku platforme za edukaciju i informisanje, a koja ima za cilj pripremu materijala i održavanje online edukacija uz bodovanje uspješnosti završenih testova. 

Ukoliko smo probudili vaš interes za sudjelovanje na tenderu, ljubazno vas molimo da nas kontaktirate putem mail adrese nabavke@sberbank.ba

Objavljivanje poziva za natjecanje           21.01.2021.

Rok za dostavljanje ponuda                      01.02.2021. do 14h

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

 Premium kartica

Premium kartica

Premium kartica za premium iskustvo

Više
 Osiguranje korisnika kredita

Osiguranje korisnika kredita

Spremni za nepredvidive situacije

Više
 Studentski račun

Studentski račun

Otvori račun za 0,00KM i sam upravljaj svojim finansijama  

Više