Bolje spriječiti nego liječiti

 

Sberbank BH u saradnji sa partnerskim osiguravajućim društvom Vienna osiguranje VIG pokrenula je akcijsku kampanju životnog osiguranja pod nazivom “Investments Days”. U ponudi je Superior plus životno osiguranje koje je jedinstven program životnog osiguranja na tržištu, gdje se za jednu premiju mogu dobiti tri osigurane sume. Ovaj program osiguranja pokriva osiguranika i djecu osiguranika u slučaju 23 najčešće bolesti te uključuje osigurani slučaj smrti uslijed bolesti ili nezgode, a pri tome pokriva i COVID-19. Životno osiguranje jedan je od najboljih načina za pripremu za budućnost osiguranika i njegovih najmilijih. Ugovarač osiguranja sa jedne strane ima pokrivene troškove liječenje u slučaju potrebe, a sa druge tu je finansijska sigurnost kroz povrat uplaćene premije do 90% na kraju ugovorenog perioda osiguranja. Uz sve navedeno svi vlasnici police osiguranja Superior Plus Vienna osiguranja VIG, stiču pravo na karticu lojalnosti koja između ostalog uključuje medicinsku asistenciju te popust do 20% u ugovornim privatnim zdravstvenim ustanovama, uključujući i popust na PCR i serološko testiranje. 

„Izuzetno sam ponosna na partnerstvo Vienna osiguranja VIG i Sberbank BH, a posebno u pogledu zajedničkog doprinosa zaštiti najvrjednijeg - života i zdravlja“, izjavila je Sabina Mujanović, predsjednica Uprave Vienna osiguranja VIG.  

U okviru tradicionalne akcije Sberbank BH i Vienna osiguranje VIG  rade i na podizanju svijest javnosti o važnosti životnog osiguranja. U duhu stare narodne izreke bolje spriječiti, nego liječiti, poslovni partneri stavljaju snažan fokus na prevenciju i zdrav način života. 

„Zaštititi život i zdravlje nikada nije bilo potrebnije nego danas“, ističe Jasmin Spahić, predsjednik Uprave Sberbank BH. „U našoj zemlji svijest o potrebi posjedovanja polise životnog osiguranja vrlo je niska, i nalazimo se iza država članica EU. Ipak, vjerujemo da upravo kroz ove aktivnosti može promijeniti i unaprijediti razmišljanje šire javnosti o potrebi životnog osiguranja“, dodaje Spahić.   

Tokom pandemije COVID-19 u samo nekoliko sedmica životi građana su se potpuno preokrenuli i počeli su živjeti novo normalno. „Zbog neizvjesnosti koju nosi današnje vrijeme dobro je imati mir i sigurnost koju nam može ponuditi polisa životnog osiguranja,“ naglašava Spahić.

Klijenti koji u akcijskom periodu ugovore životno osiguranje dobivaju i prigodan poklon iznenađenja.